a b c d e f g h j k l m n o p q r s t
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
18 . X . X X O . . . . . . . . . . . . . 18
17 . O X X O O . . . . . . . X . . . . . 17
16 X O O . . . . . O . . . . . X . . . 16
15 . X . . O . . . . . . . . . . . . . . 15
14 . . . . . . . . . . . . X . . . O . . 14
13 . . X . . . . O . . . . . . . . . . . 13
12 . . . . . . . . . X . . . O . . . . . 12
11 . . X . . . . . . . . . X . . . O . . 11
10 . . . , . . X . . , . O . . . , . . . 10
9 . . O O . . . . . . O . X . . . . . . 9
8 . . . . . . . X . . . . . . . . . . . 8
7 . . . . . O . X . O . . X . O . O . . 7
6 . . O . . . . X . . . . X O . . . . . 6
5 . O . . O X . . . O . X O . . X . . . 5
4 . X O O . . . X . , . . . . . , . . . 4
3 . X X X O O . . . O . X . . . X . . . 3
2 . . X . X O . . . . . . . . . . . . . 2
1 . . . X . . . . . . . . . . . . . . . 1
 a b c d e f g h j k l m n o p q r s t
Black wins by resignation
(SGF-Move 68)    EidoGo Game Player   Comments

Black steven (steveng)    21 kyu (+16%) Prisoners: 1
White John Stoneham (SirLyric)    25 kyu (-40%) Prisoners: 0
Game information Ruleset: Japanese, Rated: Yes, Handicap: 0, Komi: 6.5
Time limit: F: 30d + 1d
Hosted by  Samuraj Logo